Z00T2D0, Қазақстан, Астана қ., Тәуелсіздік даңғ., 59
- (Бизнес-байланыс)
Директорлар кеңесі

Жалғыз акционердің 2022 жылғы 01 ақпандағы шешімімен ("KEGOC" АҚ Директорлар кеңесінің № 1 хаттамасы) өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты "Энергоинформ" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды, ол 7 адамнан тұрады.

"Энергоинформ" АҚ Директорлар кеңесі  7 адамнан тұрады.  

Қызметті бағалау:

Қоғамның Директорлар Кеңесі туралы Ережеге сәйкес Директорлар Кеңесі жыл сайын өзінің жұмысына, комитеттердің, әрбір директорлардың жұмысына ресми және жан-жақты баға береді. Бағалау "Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің,"Энергоинформ"АҚ төрағасының, Директорлар кеңесі мүшелерінің және корпоративтік хатшысының қызметін бағалау" қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

Біліктілікті арттыру:

Қоғамда Біліктілікті арттыру және «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен сыртқы сарапшыларды тарту саясаты бар. Директорлар кеңесі жыл сайын Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттырудың жоспарын бекітеді.