«Энергоинформ» акционерлік қоғамы

«Энергоинформ» мекемесін қайта құру жолымен құрылған «Энергоинформ» АҚ «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (KEGOC) » АҚ-ның 100 % еншілес компаниясы болып табылады.

«Энергоинформ» АҚ-ның мемлекеттік тіркеу күні – 2010 жылғы 29 қараша.

«Энергоинформ» АҚ орталық кеңсесі Қазақстан Республикасының елордасы – Астана қаласында орналасқан.

Компания миссиясы – ең үздік әлемдік тәжірибелер мен инновациялық технологияларды қолдана отырып, ҚР БЭЖ (Қазақстан Республикасының Біртұтас энергетикалық жүйесі) ақпараттық-телекоммуникациялық кешенін тиімді дамыту мен сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

2017 жылғы 1 қаңтарда Компанияда 817 адам жұмыс істеді, оның ішінде 768 - өндірістік персонал «Энергоинформ» АҚ әсіресе халықаралық компаниялар мен қаржы институттарының қатысуымен ҚР ҰЭЖ (Қазақстан Республикасының Ұлттық электр желісі) салу және жаңғырту бойынша жобаларды іске асыруда айтарлықтай тәжірибеге ие.

Компания дамуының стратегиялық бағыты ҚР БЭЖ ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерінің сенімділігін арттыратын инновациялардың енгізілуі болып табылады.

Қоғамның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін оның алдына мынадай міндеттер қояды:

  1. «KEGOC» АҚ-ның және ҚР БЭЖ субъектілерінің АТЖ сенімді жұмыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету
  2. ҚР энергия нарығының жүйесіне көкейкесті шешімдер енгізу
  3. ҚР энергия нарығы субъектілерінің инфрақұрылымдық кешендерін дамыту
  4. Компания құнының өсу көздерін әртараптандыру

2016 жылғы 31 желтоқсанда:

Меншік капиталының мөлшері – 3,092 млрд. теңге;

Қоғам активтері – 3,664 млрд. теңге;

Қаржы нәтижесі - 249,19 млн. теңге.

«Энергоинформ» АҚ-ның Жарғылық капиталы әрқайсысының номиналдық құны 10 000 теңге 217 970 дана жай акциялардан тұрады.

Шығарылған жай акциялар саны – 700 000 дана.

Орналастырылмаған акциялар саны – 482 030 дана.

Жай акцияларды Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқық беріледі.

Жай акция сонымен Жалғыз акционерге Қоғамда таза табыс болған кезде дивиденттер алуға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оны жойған кезде Қоғамның жарты мүлігін алуға құқықтар беріледі.

Жаңалықтар

15.08.2017 / «Энергоинформ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің кезекті отырысы өткізілді.

Кунтәртібі юойынша келесі шешімдер қабылданды:

1. «Энергоинформ» АҚ-ның 2017 жылдың бірінші жартыжылдықта Даму жоспарын орындау есебі назарға алынды.

2. «Энергоинформ» АҚ-ның 2017 жылдың екінші тоқсандық тәуекелі бойынша есебі бекіттілді.

3. «Энергоинформ» АҚ-ның 2016-2017 жылдарға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру және Корпоративтік басқару кодексін енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2017 жылдың бірінші жартыжылдығында орындалу есебі қарастырылды.

4. «Энергоинформ» АҚ-ның басшылары қызметінің негізгі көрсеткіштер картасының 2017 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін нақты мәндері қарастырылды.

5. «Энергоинформ» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің 2017 жылдың екінші тоқсандық есебі қарастырылды.

6. «Энергоинформ» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің басшысы мен Корпоративтік хатшысына 2017 жылдың екінші тоқсанындағы жұмыс нәтижелері бойынша сыйақы төлеу туралы шешім қабылданды.

04.07.2017 / «Энергоинформ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырысы өткізілді. Кунтәртібі юойынша келесі шешімдер қабылданды

1. Сауда-саттықты төмендетуді қолдана отырып, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен саты алудың қорытындысы негізінде «Royal Consulting Agency Kazakhstan» ЖШС-гі «Энергоинформ» АҚ (жалпы алаңы 27, 8042 Га 6-жер телімі) акциясының төлеуге тапсырыслған мүліктітің нарықтық құнын бағалау жөнінде бағалаушы болып анықталды.

2. «Энергоинформ» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістер мақұлданды.

3. «Энергоинформ» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы туралы ережесі жаңа басылымда бекітілді.

4. «Энергоинформ» АҚ-ның Директорлар кеңесіне мерзімдік есеп (ақпарат) ұсыну ережесі бекітілді.

16.06.2017 / «Энергоинформ» АҚ-ның директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланды

«KEGOC» АҚ-ның Директорлар кеңесінің – Жалғыз акционердің 2017 жылғы 16 маусымындағы шешімімен «Энергоинформ» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесі Жақыпбаев Қ.Т өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. «Энергоинформ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі болып Сафуани Төлеген Есенқулұлы сайланды

23.05.2017 / «Энергоинформ» АҚ Директорлар кеңесі өтті. Күнтәртібінің мынадай сұрақтары бойынша келесі шешімдер қабылданды.

1. Қызметтің уәждемелі негізгі көрсеткітерін орындау қарастырылды және «Энергоинформ» АҚ басшы қызметкерлеріне 2016 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша сыйақы төлеу туралы шешім қабылданды.

2. «Энергоинформ» АҚ-ның контрагенттер банктеріне теңгерімдік және теңгерімдік емес міндеттемелері бойынша лимиттер ббекітілді

3. «Энергоинформ» АҚ-ның 2017 жылдың бірінші тоқсаны үшін Даму жоспарын орындау есебі қарастырылды.

4. «Энергоинформ» АҚ-ның Тәуекелдері бойынша 2017 жылдың бірінші тоқсаны үшін есебі бекітілді.

5. «Энергоинформ» АҚ-ның Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2016-2017 жылдарға арналған жоспарының және Корпоративтік басқару кодексінің 2017 жылдың бірінші тоқсаны үшін орындауы қарастырылды.

6. «Энергоинформ» АҚ-ның Ішкі аудит қызметі туралы 2017 жылдың бірінші тоқсаны үшін есебі қарастырылды.

7. «Энергоинформ» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысын 2017 жылдың бірінші тоқсаны үшін жұмыс қорытындысы бойынша сыйақылау туралы шешім қабылданды.

8. «Энергоинформ» АҚ Басқармасы мүшесінің - Приходько Сергей Анатольевич өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданды.

9. «Энергоинформ» АҚ Басқармасы төрағасының және оның мүшелерінің лауазымдық қызметақыларының мөлшерлерін анықтау.

10. «Энергоинформ» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық қызметақы мөлшері анықталды.

11. «Энергоинформ» АҚ Корпоративтік хатшының лауазымдық қызметақы мөлшері анықталды.

12. «Энергоинформ» АҚ Орталық аппараты қызметкерлерінің лауазымдық қызметақы тәсімін өзгерістерді ескере отырып (6%-ға арттыру) бекітілді.

12.05.2017 / «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2017 жылғы 12 мамырдағы №4 хаттамасынан үзінді көшірме

«Энергоинформ» АҚ-ның 2016 жылдық қыржылық есебі бекітілді.

Жалғыз акционерге 2016 жыл үшін «Энергоинформ» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылданды. Қоғамның бір жалғыз акциясына арналған есеп айырысудағы дивиденттер 564,72 (бес жүз алпыс төрт тенге жетпіс екі тиын) тенге мөлшерінде бекітілді. Бұл таза табысытың 50%-ын немесе 123 092 018,40 (жүз жиырма үш миллион тоқсан екі мың он сегіз теңге қырық тиын) теңгені құрайды.